Jazykový on-line test Versant/Pearson s certifikátem dle CEFR - ANGLIČTINA

Chcete lépe uspět u pracovního pohovoru a přesně vědět, jak na tom jste s angličtinou?

Nabídka vyprší
za
Zbývá poukazů
50/50
Cena: 690 Kč
Sleva: 22% (890 Kč)
Platnost voucheru do: 30.09.2019

Vyberte variantu

1 test

690 Kč

Koupit

Více o nabídce

Jazykový on-line test Versant/Pearson s certifikátem dle CEFR – ANGLIČTINA

 

Nově máte možnost absolvovat on-line test z angličtiny, který Vám s přesností vyhodnotí

dosavadní znalost angličtiny ve všech formách – čtení, psaní, mluvení, gramatika, poslech

- dle CEFR a zároveň získáte uznávaný certifikát

detailně popisující dosaženou úroveň ve všech bodech v rozmezí od A1 (začátečníka) – C2

(zkušeného uživatele) dle CEFR. Výhodou tohoto testu je, že jeho absolvováním budete

přesně vědět, kde děláte případné chyby a na co byste se měli zaměřit, budete-li se chtít

v angličtině zdokonalit. Tato novinka v absolvování testu z anglického jazyka přináší také

další výhodu, kterou je cena (vč. vystavení certifikátu) – ta je oproti jiným testům, které

jsou úrovní skutečně srovnatelné (např. klasické Cambridge testy), cenově mnohem nižší.

Skutečností je, že vystavený certifikát po absolvování on-line testu Vám Certifikát 

oficiálně vystaví jazyková agentura PERFECT image s. r. o. v Mostě, která získala

oprávnění pořadatele certifikát vystavit s plnou platností. On-line test je tedy možné

absolvovat přímo v učebně jazykové agentury PERFECT image v Mostě a to v termínech,

které nejsou pevně stanoveny, nýbrž dle domluvy. Možnost absolvovat test ve sjednaném

termínu v průběhu roku je velkou předností a výhodou tohoto nového typu testování

s certifikací.

Průběh testu z angličtiny

Zájemce o certifikát (účastník testu) se dostaví dle dohodnutého termínu k testu do učebny

v Mostě, kde bude před zahájením seznámen se všemi pravidly a způsobem

vyhodnocování testu. Zároveň vyplní a podepíše formulář (protokol) o vykonání testu.

Test se bude konat on-line na PC a testovaný bude mít omezený čas na jeho vypracování.

Testován bude písemný projev, ústní projev, schopnost porozumění, čtení, gramatika a

slovní zásoba. Pro každou oblast testu získáte určitý počet bodů (score), díky čemuž

budete přesně vědět, na co se zaměřit.

Po dokončení testu, který bude trvat 60min bude účastník ihned seznámen s výsledkem,

resp. s jeho dosaženou úrovní znalosti anglického jazyka ve všech bodech a to dle CEFR.

Dosáhnout lze úrovně A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 (od začátečníka až po zkušeného a

samostatného uživatele cizího jazyka).

Zároveň výsledek testu uvede nedostatky, kterých se testovaný dopustí během testování a

na co by se měl zaměřit, bude-li chtít dosáhnout vyšší úrovně (a také tedy vyššího score).

Pomocí testu se tedy můžete například dozvědět, že sice rozumíte mluvenému projevu,

některé informace si však nesprávně přeložíte a ztrácí se tak správný význam věty.

V písemném projevu se vyhodnotí Vaše slovní zásoba, gramatické nedostatky a například

v mluveném projevu jste bezchybní, nicméně hovoříte v nevyrovnaném tempu (např. Vám

delší dobu trvá, než si vzpomenete na některá slovíčka, nebo výslovnost) a vzhledem

k prodlevám mezi řečí ztrácíte score - body a tím se dostáváte na nižší a zároveň

skutečnou úroveň znalosti angličtiny, kterou v době testu máte. Výsledek testu je tedy

skutečným odrazem Vašich znalostí jazyka a pomůže Vám ke zdokonalení znalostí

angličtiny.

Vyhodnocení testu, certifikace

Bezprostředně po dokončení testu bude účastníkovi vystaven na základě výsledků testu

také certifikát osvědčující dosaženou znalost angličtiny dle CERF (A1-C2) s podrobným

popisem silných i slabých stránek ve schopnosti užívání jazyka testovaného vč. rady na

zlepšení a na čem zapracovat. Takto získaný certifikát je zaměstnavateli uznáván jako

nástroj prokazující uchazečovi dosažené znalosti cizího jazyka (angličtiny), které tak bude

mít podloženy a potvrzeny testovacím střediskem, což může výrazně usnadnit jeho cestu

k získání nového nebo lepšího zaměstnání, ve kterém je požadována prokazatelná znalost

angličtiny.

Absolvování testu však může být pojato také jen jako zjištění úrovně znalosti angličtiny

pro uchazeče, kteří neví, jakou úroveň mají dle CERF a chtějí toto mít zároveň podloženo.

! Získaný certifikát nezaručuje uchazečům o studium či zaměstnání v zahraničí snadnější

ani zaručený vstup na trh práce či studium na univerzitách apod.!

 

Individuální termíny testování (dle domluvy). Termín testování je zapotřebí objednat alespoň týden před plánovaným vykonáním testu. 

Testovací středisko: PERFECT image s. r. o. Most, učebna v ul. J. Průchy 1682/1 (budova Jungle arena).

 

Podmínky nabídky

Objednání termínu testu nejméně 7 dní předem.

Testování musí být vykonáno v jazykové učebně PERFECT image s. r. o. v Mostě, ul. J. Průchy 1682/1, Most.

Kde nabídku uplatnit

PERFECT image s.r.o.

Bílinská 16

Braňany

 

Objednávky termínů testování na info@perfectimage.cz
http://www.perfectimage.cz

tel.: 724 308 801

Fotogalerie